Üdvözlünk oldalunkon

 

Támogatásban részesült Az "egészség ’pont’ jó!" című pályázati projekt

 

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 10.429.840 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” tárgyú (Kódszám: TÁMOP-6.1.2.A-14/2) pályázati kiíráson "Egészség PONT jó!" című, TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0108 azonosító számú pályázat keretében.

 

A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola projektjének célja a besenyszögi és a tiszasülyi tagintézményeibe járó gyermekek körében az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése. A projekt időtartama alatt olyan komplex egészségfejlesztési programok valósulnak meg, amelynek fő pillérét a testmozgás: bringázz a suliba, szabadidős sportfoglalkozások - röplabda, aerobic, úszás; közlekedésbiztonság és baleset-megelőzés; továbbá az életmód programok: iskolakert-program, reform-konyha klub, hagyományteremtő egészségnapok jelentik. Az egyes programelemeket az iskola pedagógusai olyan, életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe vevő módszerekkel és eszközökkel bonyolítják le, amelyek a gyermekeket aktivitásra ösztönzik, szemléletformáló hatásuk a gyermekek tágabb környezetében is jelentkezik és hosszútávon fenntartható. A projekt kiemelt figyelmet fordít a tanulói létszám mintegy 38%-át kitevő hátrányos helyzetű ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonására, cselekvésre ösztönzésére.

 

A projekt összköltsége: 10.429.840 forint

A projekt elszámolható összköltsége: 10.429.840 forint

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, 10.429.840 forint.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.